Click Click Boom

2009 оны сүүлийн бичлэг

2009 оны 12-р сарын 29 Нийтэлсэн CCB
Click Boom нэгэнт эрчийг авсан Дэлгэрэнгүй»

Illustration by ASO

2009 оны 12-р сарын 12 Нийтэлсэн CCB
 Дэлгэрэнгүй»